หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > เตรียมความพร้อม ให้หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค๔ ได้ดำเนินงานจัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษา
เตรียมความพร้อม ให้หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค๔ ได้ดำเนินงานจัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-06 15:01:10


            (6 ..62)  เวลา   14.00 .  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ  ดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่  ณ หอประชุมเบญจศิลาดล  เพื่อเตรียมความพร้อม ให้หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค๔ ได้ดำเนินงานจัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค อีกทั้งยัง อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดบูธจำนวน  20 บูธโดยมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร  เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  จัดเตรียมนิทรรศการในวันเสาร์ที่  7 กันยายน62  เวลา 08.00 – 14.00  .

 

                                                                                    ภาพ/จิรายุส พูลสวัสดิ์

เรียบเรียงโดย/ ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ