หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 14 “ทบทวนการนวดเพื่อสุขภาพและฝึกปฏิบัติก่อนออกภาคสนาม”
โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 14 “ทบทวนการนวดเพื่อสุขภาพและฝึกปฏิบัติก่อนออกภาคสนาม”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-23 15:29:54

วันที่ (23 ก.ย.62)  ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารบ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อาจารย์สลิลทิพย์ ตันปัน,อาจารย์จรินทร์ธุร ฟักคำ, เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ทบทวนการนวดเพื่อสุขภาพและฝึกปฏิบัติก่อนออกภาคสนาม ในโครงการหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                   ภาพ/ พัชรา   แสงนวล

                                                                   ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

 คลิ๊กภาพข่าว >>>