หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมติดตามงาน ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ครั้งที่ 5/2561
การประชุมติดตามงาน ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ครั้งที่ 5/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-05 12:05:32

(6 ต.ค.61) เวลา 16.00 น. อาจารย์วรรณี  พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เป็นประธานในที่ประชุมการติดตามงาน ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ครั้ง 5/2561
เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งหารายได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านพื้นที่เช่า  และด้านการบริการวิชาการ การอบรม ทั้งนี้ได้ขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในการจัดงานและเข้าร่วมงาน SSRU Open House งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี ในวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้

                                                                                                     ภาพ : จิรายุส พูลสวัสดิ์ 

                                                                                               ข่าว : ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ