หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุม vdo conference ฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สายสนับสนุนวิชาการ/สายวิชาการ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุม vdo conference ฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สายสนับสนุนวิชาการ/สายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-30 13:24:12

(8 ม.ค.62)  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรคราม  เข้าร่วมประชุม vdo conference รับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  สายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ   โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในการประชุมฯ  พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมมอบนโยบาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์,ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ  เข้าร่วมรับฟังนโยบาย  ณ อาคาร 500 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


คลิ๊กภาพ >>> เพิ่มเติม

                                                                                              ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ