หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ประธานอนุศาสก “เน้นการอยู่ร่วมกันในหอพักอย่างผาสุก”
บรรยากาศการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ประธานอนุศาสก “เน้นการอยู่ร่วมกันในหอพักอย่างผาสุก”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-19 10:11:50


(10 ต.ค.61) เวลา  21.30 น.  หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา นำโดย อาจารย์วรรณี  พรมด้าว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดระเบียบหอพัก โดยมี  อนุศาสก,คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก เข้าร่วมรับฟังนโยบาย จากประธานอนุศาสก  “เน้นการอยู่ร่วมกันในหอพักอย่างผาสุก” จากนั้นอนุศาสกและคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ได้แบ่งทีม และเข้าตรวจเยี่ยมห้องพักนักศึกษา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ / คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม