หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-13 15:50:21

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 8 ทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและดำเนินงานตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อรับใช้ชุมชนและสังคมมาโดยตลอด ในโอกาส ครบรอบ  80 ปี ของมหาวิทยาลัย  สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีจิตอาสาในการทำความดี มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และสิ่งตอบแทน  ในวันที่ 3 พ.ย.61 ที่ผ่านมา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์วรรณี  พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  โดยช่วยกันทำความสะอาดถนน ท่อระบายน้ำ และบริเวณภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดความสะอาด  สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ามาติดต่อและใช้บริการ

                                                                                                                 ภาพ / ข่าว : ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ

ภาพข่าว >>> คลิ๊ก