หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีไหว้ครู​ ประจำปี​การศึกษา ๒๕๖๑
ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีไหว้ครู​ ประจำปี​การศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-25 14:21:40

 (25 ต.ค.61) เวลา 09.00 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์วรรณี  พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นโดย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานในพิธีฯ และ ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์  ณ  หอประชุม 500 ที่นั่ง  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                                                                                                                                                                       ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ  ภาพ/ข่าว