หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมกิจกรรมเสวนายามเย็น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมกิจกรรมเสวนายามเย็น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-20 15:33:52

(9 ม.ค.62) เวลา 16.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเย็น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการร่วมจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานราชการ ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562  โดยมีนางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม


                                                                                           ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ
คลิ๊กภาพ >>> เพิ่มเติม