หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-09-29 19:34:51

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงกับการใช้ภาษาราชการ" ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ หน่วยธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
☎ โทรศัพท์ : 089-1285947 / 089-9100962
 E-mail : ssrutraining_smk@hotmail.com

Download