หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะกองนโยบายและแผน “สวนสุนันทา” เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะกองนโยบายและแผน “สวนสุนันทา” เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-26 15:49:54

(19 ธ.ค.61) เวลา  09.30 น. นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายวิแผนงานและประกันคุณภาพ  และคณะเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และ อาคารศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ  โดย อาจารย์ ดร.รัตนา  ปานเรียนแสน  รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยนอก ให้การต้อนรับ   เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำงานร่วมกัน


                                                                                                ภาพ : นฤมล  ดีชัยยะ

                                                                                                ข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ