หน้าหลัก > ประกาศ

คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2560
เลขที่เรื่องวันที่4854.1/2560อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เพื่อจัดอบรมโครงการจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีแปรรู ...
2019-07-05 16:19:36
คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2561
เลขที่เรื่องวันที่4977/2561ให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไป ...
2019-06-07 16:14:24
ประกาศย้อนหลัง