หน้าหลัก > กิจกรรม

ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “ สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
       เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 61 เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ. พิมพร   ทองเมือง & ...
23 ก.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น๕)
ผอ. ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑
          ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเม ...
1 ส.ค. 61 - 1 ต.ค. 61
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น๕)
กิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี ๒๕๖๑
คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ : กิจกรรม KM SSRU SHARE & LEARN ปี 2561คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ : กําหนดการจัดกิจกร ...
10 ก.ย. 61 - 10 ต.ค. 61
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก>>> ...
1 ต.ค. 61
ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกาจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมย้อนหลัง