หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > การประชุมนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการ และบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการ และบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
1 พ.ค. 62 - 1 พ.ค. 63

การประชุมนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการ และบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562