หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
3 พ.ค. 62 - 3 พ.ค. 63