หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” พร้อมบุคลากร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” พร้อมบุคลากร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
6 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 63