หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > หน่วยงานตรวจสอบภายใน “สวนสุนันทา” เข้าติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานตรวจสอบภายใน “สวนสุนันทา” เข้าติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
14 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 63