หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม
ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล ...
2019-07-24 11:29:36
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๒
ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการป้องกัน ...
2019-07-23 13:12:29
พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
     พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฎาคม 2562 สมุทรสงครามสภาพอากาศ ท้องฟ้ามีเม ...
2019-07-08 13:59:35
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ต ...
2019-05-29 09:24:33
พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนต ...
2019-07-11 09:45:44
พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562
          พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 สภาพอากาศ Ban Ban ...
2019-03-21 09:03:08
ข่าวย้อนหลัง