หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม
ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล ...
2019-07-24 11:29:36
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๒
ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และแผนปฏิบัติการป้องกัน ...
2019-07-23 13:12:29
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ต ...
2019-05-29 09:24:33
พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
     พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 สภาพอากาศ สมุทรสงคราม มีเมฆเล็กน้ ...
2019-03-14 09:42:52
พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562
พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562  09.00 - 18.00น. สภาพอากาศ สมุทรสงคราม มีเมฆเล็กน้อย ...
2019-03-08 09:08:59
พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
          พยากรณ์อากาศประจำวัพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สภาพอากาศ ตั้งแ ...
2019-02-27 14:00:11
ข่าวปัจจุบัน