หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดั ...
2018-05-17 13:18:40
ตรวจสุขภาพของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ตรวจสุขภาพของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560          วั ...
2018-05-08 11:59:50
การประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561
การประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561         เม ...
2018-04-17 10:09:49
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสุมทรสงคราม ร่วม วันจักรีรำลึก สํานึกพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทย
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วม วันจักรีรำลึก สํานึกพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทย  ...
2018-04-09 09:25:49
ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-03-28 15:00:05
ข่าวย้อนหลัง