หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2561
(19 ธ.ค.61) เวลา 13.30 น. อาจารย์วรรณี   พรมด้าว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึ ...
2018-12-19 16:26:56
การประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) เอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
(14 ธ.ค.61)  เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2018-12-18 08:58:35
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลสวนหลวง ออกหน่วยให้ความรู้เรื่องสุขภาพและตรวจวัดมวลกระดูก
(17 ธ.ค.61)  เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกหน่วย ...
2018-12-18 08:36:41
หน.สนง.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ในจังหวัดสมุทรสงคราม
(14 ธ.ค.61)  เวลา 09.00 น. นายเอกชน  น้องเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคร ...
2018-12-14 15:47:07
การประชุมแผนการพัฒนาและตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ประจำสับดาห์
(12 ธ.ค. 61) เวลา 20.00 น.  อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก พร้อมด้วยอนุศาสก และคณะกรรมกา ...
2018-12-13 16:06:53
ข่าวย้อนหลัง