หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยกา ...
2021-07-29 17:14:36
รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานแนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid – 19 ภายในหอพักนักศึกษา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 ในปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิ ...
2021-07-24 11:22:29
ข่าวย้อนหลัง