หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
(11 พ.ย.62)  เวลา  09.30  น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูน ...
2019-11-12 09:45:24
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕๙ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
(8 พ.ย.62)  เวลา  07.00  น.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2019-11-08 17:30:37
การประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
( 6 พ.ย.62)  เวลา 09.00 น. นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุ ...
2019-11-06 14:14:38
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟยามเช้า ณ โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เช้านี้ (5 พ.ย.62) เวลา 07.30 น. นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดส ...
2019-11-05 11:11:15
ผอ. “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สมเกียรติ รั้วมั่น เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร
(31 ต.ค.62) เวลา 09.09 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทย ...
2019-11-01 09:04:33
ข่าวย้อนหลัง