หน้าหลัก > ข่าว > แผนงานและประกันคุณภาพ
แผนงานและประกันคุณภาพ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฝึกอบรมการผลิตเกลือขัดผิว และสลิปปิ้งมาร์ค(มาร์คหน้าใสก่อนนอน) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์การศึกษาจ.สมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการ“พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-11-20 15:37:16
เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
เล่มแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ปี 2563ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.pdfเล่ ...
2019-11-01 09:48:00
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560http://plan.ssru.ac.th/ebook/book_1รายงานประจ ...
2019-07-10 15:45:01
ขอเชิญบุคลากรตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ขอเชิญบุคลากรตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-05-03 16:12:58
เล่มแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในศูนย์ฯสมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่ เล่มแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในศูนย์ฯสมุทรสงคราม ...
2019-07-03 11:43:27
เล่มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีและประจำปี2561ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่ เล่มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีและประจำปี2561ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ...
2019-07-03 12:18:05
แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์สมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์สมุทรสงคราม ...
2019-07-03 12:20:53
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 61
คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 61 ...
2019-07-03 12:23:26
ข่าวย้อนหลัง