หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวหอพักนักศึกษา

รก. ผู้จัดการหอพัก “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด
(19 ก.พ.63) เวลา 17.00 น. สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2020-02-20 13:23:41
รก.ผู้จัดการหอพัก ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมคณะทำงานตรวจเยี่ยมหอพัก แลกเปลี่ยนมุมมอง การอยู่ร่วมกันภายในหอพัก
(5 ก.พ.63)  เวลา 19.00 น.สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัย ...
2020-02-12 09:58:27
หอพักนักศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เสริมมงคลชีวิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
(15 ม.ค.63) เวลา 08.00 น. หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ...
2020-02-07 10:15:38
สำนักงานหอพักนักศึกษาฯ นำทีมคณะอนุศาสก และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน 2562
(12 ธ.ค.62) เวลา 18.00 – 20.00 น.สำนักงานหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-12-16 11:19:52
การประชุมและสรุปความรับผิดชอบของหน้าที่แต่ละบุคคล ที่จะต้องทำงานประสานกับคนส่วนรวมในหอพักเพื่อให้การดำเนินงานหอพัก
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.00-20.30 น.ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2019-10-17 16:10:44
ข่าวย้อนหลัง