หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวหอพักนักศึกษา

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 19-27 ก.ค. 62 ณ หอพักนักศึกษาอาคารที่ 18-22
กำหนดการรับนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 19-27 ก.ค. 62 ณ หอพักนักศึกษาอาคารที่ 18-22  (li ...
2019-07-10 16:01:13
ดูรูปแบบใบแจ้งซ่อมเพิ่มเติมได้ในช่องความคิดเห็นนะคะ
ดูรูปแบบใบแจ้งซ่อมเพิ่มเติมได้ในช่องความคิดเห็นนะคะ ...
2019-07-10 15:59:02
รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 19 - 27 ก.ค. 62 ณ หอพักนักศึกษา
**ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมนะคะ**น้อง ๆ ปี 1 ที่จะมาสมัครหอพัก อย่าลืมเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายกันมาให ...
2019-07-10 15:57:14
หัวหน้าสำนักงานฯ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมวางมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายในสถาบันและหอพักนักศึกษา
(17 มิ.ย.62)   เวลา  10.30 น.นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจั ...
2019-07-08 14:25:40
การประชุมแผนการพัฒนาหอพักนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม วางระบบหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
(13 ก.พ.62) เวลา 20.00 น. อาจารย์ ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ  ประธานอนุศาสกหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสม ...
2019-03-06 11:48:37
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ “สวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมเตรียมความพร้อม “หอพักนักศึกษาน่าอยู่”
(08 มกราคม 61)  เวลา  20.00 น. อาจารย์วรรณี  พร้อมด้าว  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึ ...
2019-02-01 14:24:57
ข่าวปัจจุบัน