หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวหอพักนักศึกษา

สำนักงานหอพักนักศึกษาฯ นำทีมคณะอนุศาสก และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน 2562
(12 ธ.ค.62) เวลา 18.00 – 20.00 น.สำนักงานหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-12-16 11:19:52
การประชุมและสรุปความรับผิดชอบของหน้าที่แต่ละบุคคล ที่จะต้องทำงานประสานกับคนส่วนรวมในหอพักเพื่อให้การดำเนินงานหอพัก
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.00-20.30 น.ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2019-10-17 16:10:44
ตรวจหอพักนักศึกษาและเดินหน้าเพื่อสานต่องานโครงการ สร้างภาพลักษณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาหอพัก
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 18.00-21.00 น.ณ สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม น.ส ...
2019-09-25 12:40:53
ข่าวย้อนหลัง