หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้
ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ของบริษัทพีเอ ออพติคัล จำกัด
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ของบริษัทพีเอ ออพติคัล จำกัด ที ...
2019-08-21 09:16:09
ถึงจะเป็นช่วงปิดภาคเรียน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ก็มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายนะครับ
ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 เป็นช่วงที่มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และรับน้องใหม่ หน่วยธุรก ...
2019-07-23 10:07:47
ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานขาย
ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความร่วมมือคณาจา ...
2019-07-08 09:36:05
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ ตลอดช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูต ...
2019-04-30 09:10:48
หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ จัดประชุมเตรียมงานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
(10 ม.ค.62) เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์   กลั่นวารี  หัวหน้าฝ่ายธุรกิจศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุ ...
2019-02-01 14:21:07
ข่าวย้อนหลัง