หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้
ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ ตลอดช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูต ...
2019-04-30 09:10:48
หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ จัดประชุมเตรียมงานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
(10 ม.ค.62) เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์   กลั่นวารี  หัวหน้าฝ่ายธุรกิจศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุ ...
2019-02-01 14:21:07
การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ครั้งที่ 2/2562
(6 ธ.ค.61) เวลา 16.00 น. อาจารย์วรรณี   พรมด้าว   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ศูนย ...
2018-12-20 13:23:42
ของอร่อยมาแล้วววววววววว !!!
    ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอนำเสนอร้านอาหาร เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับคณาจารย ...
2018-10-08 09:04:46
ข่าวปัจจุบัน