หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้
ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้

หัวหน้า สนง. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ให้การต้อนรับ ศึกษาธิการภาค ๔ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาฯ
(4 ก.ย.62)  เวลา  13.00 น. นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหว ...
2019-09-05 11:23:55
ขอเชิญชวนน้องๆ น้องศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธสุดซี๊ดกับ “ยู-ซี๊ด” (U-Zeed) ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.
ขอเชิญชวนน้องๆ น้องศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธสุดซี๊ดกับ “ยู-ซี๊ด” (U-Zeed)ในระหว่างวันท ...
2019-08-26 13:24:05
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ของบริษัทพีเอ ออพติคัล จำกัด
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ของบริษัทพีเอ ออพติคัล จำกัด ที ...
2019-08-21 09:16:09
ถึงจะเป็นช่วงปิดภาคเรียน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ก็มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายนะครับ
ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 เป็นช่วงที่มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และรับน้องใหม่ หน่วยธุรก ...
2019-07-23 10:07:47
ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานขาย
ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความร่วมมือคณาจา ...
2019-07-08 09:36:05
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ ตลอดช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูต ...
2019-04-30 09:10:48
ข่าวย้อนหลัง