หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้
ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้

หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ จัดประชุมเตรียมงานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
(10 ม.ค.62) เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์   กลั่นวารี  หัวหน้าฝ่ายธุรกิจศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุ ...
2019-02-01 14:21:07
การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ครั้งที่ 2/2562
(6 ธ.ค.61) เวลา 16.00 น. อาจารย์วรรณี   พรมด้าว   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ศูนย ...
2018-12-20 13:23:42
ข่าวย้อนหลัง