หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผอ. “สวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ
ผอ. “สวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแ ...
2018-06-15 15:15:48
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วมเสวนาในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้นาเกลือของมูลนิธิชัยพัฒนา
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ร่วมเสวนาในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้นาเกลือของมูลนิธิชัยพัฒ ...
2018-06-15 15:16:12
ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานงานวิจัยกิจกรรม Thailand ...
2018-06-08 13:25:16
โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest "รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ" โดยกระทรวงพลังงาน
เอกสารแนบ : โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest "รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพล ...
2018-06-08 13:06:21
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ...
2018-06-08 11:13:38
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุวันนี้ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น ...
2018-06-08 09:49:36
การประกวด Mister Star กรุงเทพมหานคร 2018 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประกวด Mister Star กรุงเทพมหานคร 2018 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ช่วย ...
2018-06-04 15:14:49
ข่าวย้อนหลัง