หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บุคลากร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วม กิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (Healhy)
(26 ก.พ.63)  เวลา   16.00 น. นางสาวภาวินี สักเล็บประดู่ ,นายสถิระ  นกอินทรีย์ &n ...
2020-02-28 10:12:05
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(28 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคร ...
2020-02-28 09:44:51
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2563
(26 ก.พ.63)   เวลา  13.00 น.  อาจารย์แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การ ...
2020-02-28 11:21:26
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินสะสมนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2563
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. อาจารย์แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์  รักษาการผู้อ ...
2020-02-26 14:17:32
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต "หนึ่งหยดมอบชีวิต"
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 ก.พ. 63 ) นายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจัง ...
2020-02-26 13:29:53
ข่าวย้อนหลัง