หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
(18  ต.ค.62) เวลา  13.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง &nbs ...
2019-10-19 13:58:10
"แก้วสุนันทา" ขยายการขาย บุก! หอพักนักศึกษา
ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องขอขอบพระคุณคุณ ...
2019-10-18 11:30:12
การประชุมและสรุปความรับผิดชอบของหน้าที่แต่ละบุคคล ที่จะต้องทำงานประสานกับคนส่วนรวมในหอพักเพื่อให้การดำเนินงานหอพัก
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.00-20.30 น.ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2019-10-17 16:10:44
"แก้วสุนันทา" รุก! ตลาดแม่กลอง
"แก้วสุนันทา" รุก! ตลาดแม่กลอง.ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิ ...
2019-10-16 14:41:29
ข่าวย้อนหลัง