หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา
(23 ม.ค.62)  เวลา 20.00 น. หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-01-24 15:21:32
หอพักนักศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เสริมมงคลชีวิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
(24 ม.ค.62) เวลา 08.00 น. หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2019-01-24 13:31:43
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เนื่องในวันปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหอพักนักศึกษา
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เนื่องในวันปีใหม่ ตั้งแต่เว ...
2019-01-23 11:17:17
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เนื่องในวันปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหอพักนักศึกษา
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เนื่องในวันปีใหม่ ตั้งแต่เว ...
2019-01-23 11:17:06
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562
(18 ม.ค.62) เวลา  08.30  น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2019-01-20 12:07:23
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปี 2562 ฯ
(17 ต.ค.62)  เวลา  10.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2019-01-20 13:20:01
ข่าวย้อนหลัง