หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center : AIC)
(20 พ.ค.63) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวั ...
2020-05-21 11:23:44
คณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
(5 พ.ค.63)  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2020-05-05 16:25:12
ข่าวย้อนหลัง