หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-03-15 12:50:57
โครงการ "พัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูขึ้น"
โครงการ "พัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" ...
2018-03-11 22:32:59
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...
2018-03-11 22:39:08
"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษา"
"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษา"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ ...
2018-03-11 22:48:11
หน่วยตรวจสอบภายในเปิดการตรวจสอบการบริหารงานของศูนย์ฯสมุทรสงคราม
หน่วยตรวจสอบภายในเปิดการตรวจสอบการบริหารงานของศูนย์ฯสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พิมพร ทองเม ...
2018-03-07 16:36:53
สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน
สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่1 โครงการพี่ส่งน้องเรียนวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  1 เพื่อนำรายได้ ...
2018-03-07 16:45:07
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพ ...
2018-03-07 16:56:06
รพ.สต.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
รพ.สต.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วันนี้ (15.02.61) เวลา 10.30 ...
2018-02-27 21:08:06
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยกา ...
2018-03-07 16:59:46
ข่าวย้อนหลัง