หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
(5 พ.ค.63)  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2020-05-05 16:25:12
การประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
(29 เม.ย. 63) เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้จัดการศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2020-04-29 16:28:21
ข่าวย้อนหลัง