หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟยามเช้า ณ โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เช้านี้ (5 พ.ย.62) เวลา 07.30 น. นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดส ...
2019-11-05 11:11:15
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณบ่อน้ำ ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ ...
2019-11-04 10:00:17
เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
เล่มแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ปี 2563ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.pdfเล่ ...
2019-11-01 09:48:00
ผอ. “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สมเกียรติ รั้วมั่น เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร
(31 ต.ค.62) เวลา 09.09 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทย ...
2019-11-01 09:04:33
มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕
มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ...
2019-10-30 13:35:25
ข่าวย้อนหลัง