หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

4-6 ก.ย. 60 นโยบายแนวทาการพัฒนาศูนย์การศึกษา
เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒ ...
2019-07-03 13:46:34
ลงพื้นที่ตำบลบางนางลี่
วันนี้ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-07-03 13:45:14
การประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.เข้า ...
2019-07-03 13:43:41
ศูนย์จำหน่ายหนังสือ
ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา มาซื้อหนังสือเรียนกันได้ที่ ศูนย์จำหน่ายหนังสือ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ...
2019-07-03 13:42:22
ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ ตำบลปลายโพงพาง
วันนี้คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัย ...
2019-07-03 13:40:49
ประชุมหารือการเปิดหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง และหัวหน้าสำนักงาน นายเอกชน น้ ...
2019-07-03 13:39:40
คณะผู้บริหารเยี่ยมศูนย์ ฯ
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผศ.ดร.ชุติกาญจน ...
2019-07-03 13:38:25
โครงการบริการสุขภาพและบริหารงานสปา
เมื่อวันที่ 16-25 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการบร ...
2019-07-03 13:37:02
ประชุม (ก.บ.จ.สส.)
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560 นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิ ...
2019-07-03 13:32:00
ประชุมหารือแนวทางในการจักกิจกรรมฯ
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ...
2019-07-03 12:44:12
ข่าวย้อนหลัง