หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการศึกษาเรียนรู้ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
โครงการศึกษาเรียนรู้ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2017-12-06 14:30:34

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาฯจัดโครงการศึกษาเรียนรู้ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ กิจกรรมช่วงเช้า เรียนรู้การตัดแต่งทรงผมจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงบ่าย-เย็น เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว และสาธิตการปลูกผัก จากปราชญ์ชาวบ้าน ในการนี้ได้รับการต้อนรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากปลัดฯ นิทัศน์ รอดคล้าย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่