หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3
โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2017-12-06 14:33:15


วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เดินทางไปจัดโครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่