หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-16 13:04:43

(4 ต.ค.62)  เวลา 11.00 น.นายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแผนการดำเนินงานเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อวางแผนการปฏิบัติการบริหารงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิราชการ  ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา ชั้น 5

                                                                                                ภาพ / ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ