หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สุงอายุ"
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สุงอายุ"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-02-06 15:42:27

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สุงอายุ"

เมื่อเวลา 13.30 น.(วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทสงคราม มร.สส. ได้ต้อนรับนางอัญชัญ จอมเจริญ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มร.สส. เพื่อเข้าศึกษาการดำเนินงาน "ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ" และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการบริการวิชาการในพื้นที่จังหวัดระนองต่อไป 

ภาพ/ข่าว : รุ่งทิวา บุญศรี