หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > สำนักงานหอพักนักศึกษาฯ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับปศุสัตว์สมุทรสงครามฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขจรจัดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่หอพักนักศึกษา
สำนักงานหอพักนักศึกษาฯ “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับปศุสัตว์สมุทรสงครามฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขจรจัดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่หอพักนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-02-12 09:56:09

(5 ก.พ.63) เวลา 13.30 น.สำนักงานหอพักนักศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา  ร่วมกับนายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขจรจัดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่หอพักนักศึกษา เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและลดปัญหาการเพิ่มจำนวนสุนัขและแมวจรจัดภายในหอพัก  และลดความอันตรายกับบุคลากร/นักศึกษา/ผู้มาติดต่อราชการ  อนุเคราะห์จากการเคหะแห่งชาติสำนักงานย่อยเคหะชุมชนสมุทรสงคราม  ให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินการ

                                                                                                            ภาพ/แหล่งข่าว  อภิญญา มุกดาธนพงศ์

ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ