หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมพิธีมอบหมายเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมพิธีมอบหมายเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-17 09:35:04

(8 ต.ค.62) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีมอบหมายเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”   โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฯมอบต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยมีผู้บริหารจากส่วนงานราชการ เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จำนวน 3 ราย ได้แก่ ๑. นายสุวัจน์ ฉนานุกูล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม๒. นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ๓ . นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ