หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพบรรยากาศหอพักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ดูแลนักศึกษาภายในหอพักอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID–19)
ภาพบรรยากาศหอพักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ดูแลนักศึกษาภายในหอพักอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID–19)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-18 16:04:50

(10 เม.ย. 63)   ณ   ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยนายวุฒิไกร  ประวัติพงษ์ พร้อมด้วยนายวัชระ  พ่วงสำเภา คณะกรรมการควบคุมการดูแลหอพักฯ ได้ติดตามนักศึกษาพร้อมวัดไข้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID–19)  พร้อมทั้งดูแลด้านสิ่งอำนวยสดวกด้านต่างๆ  หากพบว่านักศึกษามีไข้ จะนำข้าวไปให้ในห้องพร้อมดูแลอาการอย่างเคร่งครัด

 

                                                                                                              รายงานโดย /ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ