หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัยทางเลือกแบบผ้าด้วยการเย็บมือ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัยทางเลือกแบบผ้าด้วยการเย็บมือ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 12:35:04

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ ตำแหน่งรักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา และนางสาวนัฐกมล หมู่ผึ้ง บุคลากร สำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัยทางเลือกแบบผ้าด้วยการเย็บมือ  เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง สร้างเกราะป้องกันการแพร่ระบาดโรคให้กับนักศึกษาในหอพัก โดยได้รับความร่วมมือจากทีมแม่บ้านประจำหอพักและน้องๆนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้นอกหลักสูตรการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID -19 นักศึกษาสามารถที่จะผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองได้ ลดรายจ่าย ลดความเสี่ยงจากไวรัสและฝุ่น PM 2.5 อีกทั้งยังจะได้นำความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนตนเองต่อไป  ณ บริเวณห้องสันทนาการ และภายในบริเวณหอพักนักศึกษา

                                                                                                                      ภาพ/ข่าว สนง.หอพักนักศึกษาฯ