หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รก.ผู้จัดการหอพัก คุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รก.ผู้จัดการหอพัก คุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในหอพักศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-04-16 14:53:34

              (1 เม.ย.63)  เวลา  15.00  น. สำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยอนุสาสกประจำหอพัก ได้ตระนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ภายในหอพัก

             กำหนดคุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในหอพัก โดยการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าออก ในเขตพื้นที่หอพัก อย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคฯ  ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมาตรการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งระบบ  และมีนโยบายให้บุคลาการสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการ ให้ปฏิบัติงาน Work from Home   เพื่อลดระยะห่างทางสังคม   ในส่วนของนักศึกษาที่กลับบ้านไม่ได้เนื่องจากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อไวรัส  สำนักงานหอพักนักศึกษาฯ ได้กำหนดคุมมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน

            นอกจากนี้หอพักนักศึกษาแห่งนี้ ยังได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำและยังตั้งอยู่ไกลจากชุมชน จึงถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย

ภาพ/แหล่งข่าว สนง.หอพัก

                                                                                  ผู้เรียบเรียง ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ