หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2017-12-15 14:24:45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเภสัชกรและนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดทำโครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม