หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู้ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2563
การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู้ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-18 15:15:44

          (18 พ.ค. 63) เวลา 09.00 น.นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อร่วมหารือร่วมกับคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายในการเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมบางคนทีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) โดยมี โดยมี ดร.อุษา เทียนทอง เป็นประธานการประชุม

                                                                                                                 ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ