หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการศูนย์ COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน
หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการศูนย์ COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-18 13:11:22

              (18 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น.  นายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำทีมออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการศูนย์ COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ชุมชนตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  ชุมชนวัดป้อมแก้ว  ชุมชนวัดเพชรสมุทรฯ อาทิ ตลาดชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

-ร้านจำหน่ายอาหาร ณ ชุมชนตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  ชุมชนวัดป้อมแก้ว  ได้แก่ ร้านอาหาร Gorilla , ร้านก๊วยเตี๋ยว ก๊อง ร้านขายเครื่องดื่มชาไข่มุก L’Mour Buble Tea. และร้านค้าบริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรฯได้แก่ ร้านค้าแผงลอยหน้าวัดเพชรสมุทรฯ ร้านขายลูกตาลลอยแก้ว ร้านขายต้นไม้แคตัส ร้านขายผลไม้ดอง ร้านขายผลไม้ดอง/อบแห้ง ฯ

-กิจการค้าปลีก-ส่ง ณ ร้าน CJ Exprss สาขาแม่กลอง 2  ,ร้านขายของเด็กเล่นเวิร์ลฟอร์ดิดส์ 2  ร้านขายเนื้อสัตว์เอกชัย ร้านขายโทรศัพท์เฮง เฮง โมบาย

-สถานที่เล่นกีฬา/สันทนาการ ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และสถานที่ออกกำลังกาย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-ร้านตัดผม/เสริมสวย ณ ร้านมะนาวคัต ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

-  อื่นๆ ได้ให้แนะนำให้มีการป้องกันแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันโรคฯ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านขายผลไม้ ประเภทรถจำหน่าย (ไม่ใช่แผงลอย/ร้านค้า) และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์

                โดยศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ฯ ในฐานะ คณะทำงานด้านการตรวจประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฯ. ร่วมให้การดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการกำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๗ (๑)
                                                                                                                                รายงานโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม