หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับอนุสาสก และคณะกรรมการหอพัก ควบคุมสถานการณ์ เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19
รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับอนุสาสก และคณะกรรมการหอพัก ควบคุมสถานการณ์ เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-04-16 14:03:21

(18 มี.ค.63) เวลา 17.00 น. นางสาวอภิญญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินงานร่วมกับอนุสาสก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอพัก ควบคุมสถานการณ์ เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19  โดยจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองภายในหอพัก  อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ,แจกหน้ากากอนามัย และจุดบริการเจลล้างมือ  เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ให้กับนักศึกษา โดยมีอาจารย์ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ, อาจารย์ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว อนุสาสก เจ้าหน้าที่หอพักและกรรมการนักศึกษา ร่วมสร้างการรับรู้แก่นักศึกษาและดำเนินการตามมาตรการและแนวทางป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

 

                                                                        แหล่งข่าว สนง.หอพักนักศึกษาฯ

                                                                        เรียบเรียงโดย ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ