หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2017-12-19 15:55:43

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่รองศาสตราจาย์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ,รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา