หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รก. ผู้จัดการหอพัก “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด
รก. ผู้จัดการหอพัก “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-13 15:05:11

(19 ก.พ.63) เวลา 17.00 น. สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ร่วมกับอนุศาสกและคณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาดยุงลาย เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันจากโรคไข้เลือดออก  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค  ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อด้วยยุงลาย  ในปี 2563  

ด้านรักษาการผู้จัดการหอพักได้ ตระหนักถึงสุขภาพของนักศึกษาตลอดมา จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ข้อมูล ในการป้องกัน และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายภายในสถานศึกษาฯ  พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการป่วยด้วยโรคติดต่อ

 

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษารวมไปถึงหอพักนักศึกษาทราบข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

                                                        ภาพ/ สนง.หอพักนักศึกษา

ข่าว / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ