หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เฝ้าระวังการป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น
รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เฝ้าระวังการป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-20 15:56:10

(19 มี.ค.63)  เวลา 08.00 น.  นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ อนุสาสกและคณะกรรมการนักศึกษา  จัดเปลี่ยนเวรจุดคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าหอพักอย่างต่อเนื่อง  และร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัยซึ่งตัดเย็บโดยกลุ่มบุคลากรศูนย์การศึกษาฯ  พร้อมให้ ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยขอให้นักศึกษา งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เช่นการงดใช้ห้องสันทนาการ และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชนหนาแน่น  หากมีความจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันความเสี่ยงและปกป้องสวัสดิภาพของนักศึกษา และหากพบว่ามีอาการป่วยหรือมีอาการต้องสงสัยให้รีบแจ้งต่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่และรีบไปพบแพทย์ทันทีและงดการเดินทางออกจากที่พำนักเพื่อเฝ้าดูอาการและถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะเดียวกันหอพักนักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยมีคณะเจ้าหน้าที่และอนุสาสกติดตามประเมินสถานการณ์และมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทุกวัน ทั้งนี้ยังไม่มีนักศึกษาหอพักที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด