หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ ตลอดช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ ตลอดช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-04-30 09:10:48

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ ตลอดช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 สนใจสอบถามข้อมูลรวมถึงสำรองที่นั่ง โปรดติดต่อหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ฝ่ายธุรกิจให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม หมายเลขโทรศัพท์ 034-773906 หรือ 089-9100962