หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมงาน ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมงาน ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-05-29 10:01:49

(3 พ.ค.62)  เวลา 17.30 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ชาวแม่กลอง ปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3  โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัด โครงการ ขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน – จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิดชูภูมิปัญญาและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

                                                                                         ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ

Download

 โครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

                                                                                          ข่าวกิจกรรม

                                                                                         คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด